For granite and marble
Diamantado Trapezoidal pulido Pisos #30
Polished Trapezoidal Diamond Painting Floor # 40
Polished Trapezoidal Diamond Painting Floors # 50